Home/Thema

Thema LOF 2017:

Volg het pad van de leerling

Gedurende de dag volgt de deelnemer de leerling/student door de schoolloopbaan en de persoonlijke ontwikkeling. Van start loopbaan op de voorschool door elke onderwijslaag tot aan de universiteit. Vanuit het perspectief van de leerling/student kijk je naar verschillende aspecten van het onderwijs.

Bekijk hier alvast een deel van het programma ter inspiratie!

activiteiten en workshops LOF editie 2

De inhoudelijke leerlijnen zijn

Ik en mijn media

Mediawijsheid, inzetten van digitale leermiddelen, digitale vaardigheden zoals programmeren, sociale vaardigheden, …

Ik en mijn ouders

Ouderbetrokkenheid, onderwijsondersteunend gedrag, attitude richting ouders, aanbod voor ouders, …

Ik en mijn talent

Differentiëren, onderpresteren, topsport, pre-University, Technasium, …

Ik en de ander

Sociale vaardigheden, feedback geven, zelfvertrouwen, burgerschap, …

Ik en mijn docent

Interactie & verbinding maken, voorbeeldfunctie, passie & inspiratie, …

Ik en mijn stad

Leren in en van Leiden, burgerschap, verbonden zijn met je directe omgeving en de verbinding maken vanuit Leiden met een bredere wereld, …

Ik en mijn beroep

De beroepen van de toekomst, durven dromen over de toekomst, een CV opbouwen, …